Iirisanalyysi

Kehon tilan määritykseen

35 €

Hoidon kuvaus

Varhaisimmat tiedot terveydentilan kartoittamisesta silmätutkimuksen avulla ajoittuvat tutkijoiden mukaan muinaisiin kaldealaisiin. Ensimmäiset kirjatut viitteet iirisanalyysistä lienevät 1600-luvulta. Seuraavalta vuosisadalta mainintoja löytyy useita. 1700-luvun lopulla julkaistiin Saksassa tutkielma nimeltä Silmä ja sen merkit.

Kiinalaisten uskotaan harrastaneen silmäntutkimusta jo varhain ennen ajanlaskumme alkua. Nykypäivän iiristutkimuksen perustajana pidetään unkarilaista Ignatz von Pêczelyä (1822–1911). Tarinan mukaan nuori Ignatz oli seurannut jalkansa loukanneen pöllön silmässä tapahtuneita muutoksia. Linnun parantuessa merkit sen silmissä muuttuivat. Myöhemmin lääkärin ammatissa hän sai varmistuksen siitä, että iiriksessä tosiaan heijastui potilaan sairaus, ja erityisen selvästi tämä näkyi tapaturman aiheuttamien vammojen yhteydessä. Vuosia kestäneiden tutkimusten seurauksena hän kehitti iiriskartan jossa hän jo esitti vasemman ja oikean iiriksen eroavaisuuden.

Toisena iiristutkimuksen perustajana mainitaan usein ruotsalainen pastori Nils Liljequist. Menetelmä on yleisesti käytössä Keski-Euroopan maissa, Englannissa ja Amerikassa.

Silmän kautta kulkee 80 prosenttia kaikesta ihmisen keräämästä tiedosta ja kokemuksesta. Aivojen ja hermoston välityksellä iiris on yhteydessä kehon jokaiseen osaan ja elimeen. Häiriön tullessa ihmisen kehoon välittää autonominen hermosto siitä merkin iiriksen topografiaan.

Iirisanalyysi tehdään erikoishiotun suurennuslasin ja lampun avulla ja tarkastellaan silmän värikalvossa, eli iiriksessä olevia merkkejä, jotka kertovat asiakkaan oireitten alkuperästä jotta saataisiin tietää, miten asiakas voisi parhaiten hoitaa vaivojaan sekä tukea omaa terveyttään jatkossa. Iirisanalyysistä hyötyvät eniten ne, jotka ovat kiinnostuneita omasta terveydentilastaan ennen oireiden alkamista. Analyysissä pyritään selvittämään alttius, perimä tai heikkous jo ennen kuin mahdollinen sairaus puhkeaa.

Hoitajat: Tanja Soila


Peruutusehdot

Alle 24 h peruuttamattomista varauksista veloitamme kyseisen hoidon hinnan


Yhteystiedot

Natursole, Aleksanterinkatu 28 A, Tampere, Finland

+358453109550

tanja@natursole.net