top of page
  • tanja6572

Downin syndrooman liitännäissairauksien homeopaattinen hoito

Tein homeopatia -opintojen seminaarilopputyön aiheesta Downin syndrooman liitännäissairauksien homeopaattisesta hoidosta. Homeopatiaa voidaan käyttää tukihoitona ja apuna down lapsella nostamaan mm. vastustuskykyä.


Downin syndrooma eli Downin oireyhtymä on yleisin kehitysvammaisuutta aiheuttava kromosomivaurio (aiheuttaa kehitysvammaisuutta noin 0,15 prosentilla väestöstä). Se johtuu yleensä 21. kromosomipariin liittyneestä ylimääräisestä kromosomista. Kehitysvammaisista noin 10 prosentilla on Downin oireyhtymä. Normaalisti ihmisellä on kromosomeja solussa 46, ja Downin oireyhtymä henkilöillä niitä on 47. (Kallunki, Wilska, Leisti, Downin oireyhtymä: Opas vanhemmille, 1998)


Downin syndroomaa esiintyy hyvin eriasteisena, ja astetta on mahdoton tietää etukäteen. Downin syndrooma aiheuttaa lapselle monia sairauksia sekä mm. vastustuskyvyn laskua, joka monen Down lapsen kohdalla tarkoittaa antibiootti- ja sairastelukierrettä ja sitä kautta kehityksen viivästymistä entisestään.


Kommunikaation kehittäminen on keskeistä ja alkaa ensiviikoista läheisyydellä, koskettelulla, katsekontaktin hakemisella sekä “seurustelulla” ääntelyä matkien. Yksittäisten sanojen ja puheen ymmärrys kehittyvät paljon ennen aktiivista puhetta, jota edistää merkittävästi tukiviittomisen käyttö. Puheterapeutilla on tärkeä osuus koko perheen ohjaamisessa yhteistyöhön lapsen kanssa.


Varhaiskuntoutus onkin moniammatillisen tiimin yhteistyötä perheen kanssa. Tähän tiimiin kuuluvat terapeuttien lisäksi lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, kotihoidon ohjaaja, mahdollinen päiväkodin opettaja / oma avustaja. Kotihoidon ohjaajaan saadaan yhteyttä sosiaaliviranomaisten kautta. Hän on perheen tukena käyttäen harjoitusleikeissä useimmiten ohjenuorana normaalikehityksen eri osa-alueisiin kohdistuvaa Portaat -menetelmää. Näin myös päiväkodissa osataan, samoin kuin kotona vanhempien ehtiessä, parhaiten ohjata lapsen kehitystä.(verneri.net)


Yhdistämällä homeopaattinen hoito edellä mainittuihin terapioihin ja hoitoihin saataisiin hyvä tuki Down lapsen kehitykselle ja näin saavutettaisiin mahdollisimman hyvä yksilöllinen lopputulos Down lapsen fyysisellä ja henkisellä tasolla.


Homeopatiaa on käytetty paljon mm. Intiassa Downin syndrooman oheissairauksien hoidossa. Itse Downin syndroomaa ei voi tietenkään parantaa, koska kyse on kromosomipoikkeavuudesta, kuten aiemmin on käynyt ilmi. Homeopatiasta näyttäisi olevan paljon hyötyä Down lapsen kehityksessä, niin fyysisesti kuin henkisestikin.


Homeopatiaa voikin käyttää turvallisesti näiden lasten kehityksen tukena. Down lasta voidaan esim. auttaa korvatulehduskierteessä homeopaattisesti, jolloin lapsi välttyy antibioottikierteeltä. Samoin esim. ummetuksen ja kilpirauhasen toiminnanhäiriöiden hoito homeopaattisesti on tehokasta. Näyttäisi siltä, että mitä aikaisemmassa vaiheessa lasta päästään tukemaan homeopaattisella hoidolla, sitä parempaan yksilölliseen tulokseen päästään kehityksen suhteen. Tämä on selitettävissä sillä, että jo pelkkä korvasairastelukierre vie energiaa ja mahdollisuuksia muulta toiminnalta ja kehitykseltä. Juuri tällaiseen homeopatialla voidaan vastata hyvin.


Ongelmana homeopaattisen hoidon mahdollisimman aikaisessa aloituksessa on tiedon puute. Down vauvan vanhemmilla on paljon sulateltavaa Down diagnoosin kanssa. Ensitietoa vammaan liittyen on paljon, mutta tietoa homeopaattisesta hoidosta ei meillä Suomessa ole saatavilla neuvolassa tai synnytyssairaalassa. Tämä onkin suuri ja valitettava puutos nykyisessä terveydenhoidossamme.


Mielenkiintoista olisi selvittää, Down lapsen hoidon lisäksi, että paljonko pystyttäisiin homeopatialla tukemaan vielä kohdussa olevaa Down vauvaa ja että paljonko jo kohtuvauvana aloitetulla hoidolla saataisiin aikaiseksi.


Downin syndrooman homeopaattisen hoidon tehokkuuden tutkimisen heikkous on mm, että Downin syndrooman henkilöissä on vammaltaan niin eritasoisia yksilöitä. Toisaalta juuri sen vuoksi homeopatia sopii hyvin heidän hoidossaan yhdeksi vahvaksi tukihoidoksi.

0 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia Olin päässyt taas opiskeluun kiinni kunnolla ja koska minua edelleen ajoi intohimo oppia ihmisestä mahdollisimman laajasti, otin haaveekseni ja tavoitteekseni lähteä opi

Akupunktio ja kiinalainen lääketiede Meridiaanihieronta -kurssi jätti pysyvän kaipuun ja haaveen opiskella jonain päivänä akupunktiohoitajaksi. Olin päättänyt kuitenkin ensin syventää ja juurruttaa ho

Tiibetiläinen hunajahoito ja suklaahieronta Päätin myös käydä kurssit tiibetiläiseen hunajahoitoon ja suklaahierontaan. Saksalan Tertun opetuksessa pääsin näiden herkullisten hemmotteluhoitojen maailm

bottom of page